🚅 Diziler

Kotlin'de diziler

🔰 Diziler (Arrays)

val dizi = arrayOfNulls<String>(10)

 • String : Değişken tipi

 • 10 : Dizi boyutu

 • dizi[0] = "Dizi 0"

 • dizi[1] = "dizi 1" şeklinde tanımlanır.

Not: val olan dizi değişkenimiz oluyor, dizi[0] val olmuyor, var oluyor. Atama yapılabiliyor.

val sayıDizisi = intArrayOf(1, 2, 3, 4)

 • 1, 2, 3, 4 sırasıyla 0, 1 ,2 ,3. indexlerin değerleri

 • sayıDizisi.set(2, 9)

  • 2 : index

  • 9 : index'e yerleşecek değer.

(dizideki 3 değeri 9 olacak, yeni dizi : 1, 2, 9, 4)

✨ Boyutu Değiştirilebilen Diziler

val liste = ArrayList<String>()

 • String : değişken tipi

 • liste.add("liste1")

 • liste.add("liste 2")

 • liste.add("liste 2")

 • liste.add(1, "Hello")

  • 1 : index

  • "Hello" değişkene atanan değer

  • liste'nin değerleri ["liste1", "Hello", "liste2", "liste2"]

🎡 Her Elemanı Farklı Olan Diziler

val küme = HashSet<Int>()

 • Int : Değişken tipi

 • küme.add(2)

 • küme.add(2) // 2 tane aynı değer olamaz bu kaydedilmez. (Set özelliği)

 • küme.add(0, 3)

  • 0 : index

  • 3 : değer

  • küme'nin değerleri [3, 2]

val harita= HashMap<String, Double>

 • String : Key (Konum bilgisi , anahtarı)

 • Double : Değer

 • harita.add("ilkdeger", 1.0)

 • harita.add("ikincideger", 2.6)

 • harita.get("ilkdeğer") // Verileri almak için yapılır.

  • ilkdeğer : anahtar değeri

 • harita dizisinde

  • ilkdeğer indexinde 1.0

  • ikincideğer indexinde 2.6 var.

🔪 Dizileri Parçalama

 • 🎯 Range metodu kullanılarak diziler parçalanabilmekte

 • 🐥 Çok kolay kullanımı vardır

🐍 Python dizi parçalama işlemlerine benzemektedir

val byteArray = ByteArray()
byteArray.slice(0..1)
val bas = 10
val son = 100
byteArray.slice(bas..son)

🧐 Filtreleme

val numbers = listOf("one", "two", "three", "four")
val longerThan3 = numbers.filter { it.length > 3 }
println(longerThan3)
number.none { it.length > 5 } // Eğer 5 ten büyük yoksa true

‍🧙‍♂ Detaylı bilgi için Filtering alanına bakabilirsin.