💠
Fonksiyonlar

➕ Function Extension

  • ➕ Olmayan metotları sınıflara sonradan dahil edebilirsiniz
  • 💁‍♂️ Tanımlı olan sınıflara . operatörü ile metotlar ekleyebilirsiniz
  • 🐥 Metot yerine get() = yapısı ile property (özellik) de eklenebilir
  • 👇 Alttaki örneklerde Uri ve WifiP2pInfo sınıfına metodu ve özellik ekliyoruz
1
// Metot genişletmeleri
2
fun Uri.getInputStream(activity: Activity): InputStream {
3
return activity.contentResolver.openInputStream(this)!!
4
}
5
6
val activity = Activity()
7
val mUri: Uri = new Uri()
8
9
// Kullanım
10
val inputStream = uri.inputStream(activity)
Copied!
1
// Özellik genişletmeleri
2
val WifiP2pInfo.isConnected: Boolean
3
get() = groupFormed
4
5
val WifiP2pInfo.isClient: Boolean
6
get() = isConnected && !isGroupOwner
7
8
val WifiP2pInfo.isServer: Boolean
9
get() = isConnected && isGroupOwner
10
11
val info: WifiP2pInfo = WifiP2pInfo()
12
13
// Kullanımlar
14
info.isConnected
15
info.isClient
16
info.isServer
Copied!
📢 Uri ve WifiP2pInfo sınıfı temel java sınıflarından birisidir
Export as PDF
Copy link