👮‍♂️ Koşullar

🎆 IF Yapısı

1
if (index = 0){
2
println("0")
3
index++
4
}
5
else if (index = 1) {
6
println("1")
7
}
8
else if (index = 1) {
9
println("2")
10
}
11
else if (index = 1) {
12
println("3")
13
}
14
else {
15
println("İndex değeri bulunamadı")
16
}
Copied!

🎇 When Yapısı (Switch)

1
when (index){
2
0 -> {
3
println("0")
4
index++
5
}
6
1 -> println("1")
7
2 -> println("2")
8
3 -> println("3")
9
else -> println("İndex değeri bulunamadı")
10
}
Copied!

👮‍♂️ Koşul Kullanımları

1
when (foo) {
2
true -> bar() // good
3
false -> { baz() } // bad
4
else -> {}
5
}
6
7
// 2 değişken için if öneriliyor
8
if (x == null) /* ... */ else /* ... */
Copied!
Last modified 2yr ago